Ruilen en Retourneren

Ruilen
U kunt een bij Cabrio Styling & Supply gekocht product ruilen mits onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van alle originele labels en in de verpaking. Binnen 30 dagen na aflevering moet het te ruilen product dan worden verstuurd naar Cabrio Styling & Supply, Tweelingenlaan 98, 7324BP Apeldoorn. De kosten van deze zending zijn voor rekening van de klant. U dient hierbij een kopie van de orderbevestiging te voegen met daarop vermeld wat de reden van het ruilen is en tegen welk nieuw product u het wenst te ruilen. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.

Onze klantenservice dient voordat u het te ruilen product terugstuurt hiervan op de hoogte te worden gesteld door een e-mail te sturen naar info@cabriosupply.nl. Vermeld daarbij duidelijk uw ordernummer, uw persoonlijke gegevens, wat de reden is van het ruilen en tegen welk ander product u wenst te ruilen. Wij kunnen dit nieuwe product, indien voorradig, voor u apart houden totdat wij het te ruilen product van u hebben ontvangen.

Indien u moet bijbetalen omdat uw nieuwe product duurder is dan krijgt u instructies over de betaling hiervan. Nadat Cabrio Styling & Supply de door u teruggestuurde zending heeft gecontroleerd en eventuele bijbetaling door de klant is voldaan, kan het nieuwe product weer worden verstuurd. Eventueel prijsverschil n.a.v. het ruilen in het voordeel van de klant wordt hierna uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort. Producten die in de opruiming zijn kunnen uitsluitend geruild worden voor een artikel met een gelijkwaardige prijs of hogere prijs met een bijbetaling. 

De volgende producten kunnen niet geretourneerd worden;
- Cabriodaken in iedere andere kleur dan zwart. De standaard kleur voor een cabriodak is zwart, iedere andere kleur wordt speciaal voor de klant gemaakt en kan hierdoor niet geretourteerd worden;
- Achteruitsecties in iedere andere kleur dan zwart. De standaard kleur voor een achterruitsectie is zwart iedere andere kleur wordt speciaal voor de klant gemaakt en kan hierdoor niet geretourteerd worden;
- Producten die gemonteerd of geasssembleerd zijn geweest door de klant;
- Producten die gepersonaliseerd zijn voor de klant, bijvoorbeeld middels een opdruk; 
- Onderdelen of producten die speciaal voor de klant zijn besteld; 
- Producten die gemodificeerd zijn;
- Producten die gebruikt zijn. 

Retourneren
Als u een bij Cabrio Styling & Supply gekocht artikel wilt retourneren en het betaalde bedrag hiervoor teruggestort wilt krijgen op uw rekening dan moet dit artikel, mits onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van alle originele labels, binnen 30 werkdagen na aflevering worden teruggestuurd naar Cabrio Styling & Supply, Tweelingenlaan 98, 7324BP Apeldoorn. De kosten van deze zending zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen. Nadat Cabrio Styling & Supply de door u teruggestuurde zending met het te retourneren artikel ontvangen heeft vindt er een controle plaats. Indien alles in orde is dan wordt het aankoopbedrag van het artikel uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.

Algemeen
Mocht het zo zijn dat u een ander product hebt ontvangen dan dat u bij Cabrio Styling & Supply hebt besteld dan ruilt Cabrio Styling & Supply dit uiteraard kosteloos om voor het juiste product. Neem dan onmiddellijk of uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst contact op met onze klantenservice via info@cabriosupply.nl en vermeld daarbij naast wat er aan de hand is ook uw ordernummer en uw persoonsgegevens.

Indien een artikel dat u bij Cabrio Styling & Supply hebt besteld beschadigd door u wordt ontvangen dan wordt dit artikel kosteloos door Cabrio Styling & Supply geruild voor een identiek onbeschadigd artikel. Neem dan onmiddellijk of uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst contact op met onze klantenservice via info@cabriostyling.nl en vermeld daarbij naast wat er aan de hand is ook uw ordernummer en uw persoonsgegevens.

Cabrio Styling & Supply behoudt zich te allen tijde het recht voor om retourzendingen te weigeren en/of het aankoopbedrag of een deel daarvan terug te storten indien er vermoedens zijn of indien blijkt dat een product al is gebruikt of door anderen dan Cabrio Styling & Supply is beschadigd. Eventuele crediteringen aan de klant worden uiterlijk binnen 14 dagen gedaan, nadat het product is geretourneerd. Kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

Een geretourneerd product dat volgens Cabrio Styling & Supply schade heeft opgelopen door toedoen van enige nalatigheid of handeling van de klant komt voor risico van de klant. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. De eventuele kosten en/of waardevermindering van het product die hieruit voortvloeien worden afgetrokken van het te crediteren aankoopbedrag van het geretourneerde product.

Ruilingen of retouren worden verstuurd naar;

Cabrio Styling & Supply
Tweelingenlaan 98
7324BP Apeldoorn